Spørretimespørsmål fra Thomas Smedsrud (H) til forsvarsministeren

Om å få åpnet flysamlingen på Gardermoen for publikum

Datert: 17.02.2000
Besvart: 01.03.2000 av forsvarsminister Eldbjørg Løwer

Thomas Smedsrud (H)

Spørsmål

Thomas Smedsrud (H): I Budsjett-innst. S. nr. 7 (1999-2000) registrerer forsvarskomiteen etter møte med Forsvarsdepartementet at "Stortingets forutsetninger ikke synes å være tilstede når det gjelder organiseringen av flysamlingen på Gardermoen". I Dagsavisen 17. februar 2000 beskrives en av landets flotteste flysamlinger som "Flysamlingen ingen får se".

Vil statsråden sørge for at Stortingets forutsetninger oppfylles, slik at flysamlingen til 72 mill. kroner omsider kan åpnes for publikum?


Les hele debatten