Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (FrP) til fiskeriministeren

Om å få etablert en kontrollinstans for skjellproduksjonen i Rogaland innenfor fylket, og øke forskningsinnsatsen for å få avløst dagens dyretesting med en kjemisk test

Datert: 17.02.2000
Besvart: 01.03.2000 av fiskeriminister Lars Peder Brekk

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP): I Rogaland fylke satses det nå sterkt på skjellproduksjon. Kontrollen foretas av Veterinærhøgskolen i Oslo. Manglende kontrollinstanser i distriktet fører til ventetider og påfølgende produksjonsproblemer.

Vil statsråden arbeide for å gjøre det mulig å foreta effektiv kontroll med produksjonen gjennom en kontrollmulighet som er tilgjengelig innenfor Rogaland fylke, samt øke forskningsinnsatsen for å finne frem til en pålitelig kjemisk test som kan gjøre dagens dyretesting overflødig?


Les hele debatten