Spørretimespørsmål fra Leif Lund (A) til kommunal- og regionalministeren

Om hvorvidt det er bare heltidsansatte i det kommunale brann- og feiervesen som får tilbud om videreutdanning ved Norges Brannskole

Datert: 24.02.2000
Rette vedkommende: Kirke-, utdannings- og forskningsministeren
Besvart: 01.03.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Leif Lund (A)

Spørsmål

Leif Lund (A): Det er 13 300 ansatte i det kommunale brann- og feiervesen, hvorav 3 200 er heltidsansatte.

Er det bare de heltidsansatte i kommunene som får tilbud om videreutdanning ved Norges Brannskole?


Les hele debatten