Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Om at 4 av 10 revmatikere ikke har råd til de mest effektive medisinene og følge anbefalt behandling fra lege

Datert: 24.02.2000
Rette vedkommende: Helseministeren
Besvart: 01.03.2000 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): I Aftenposten 17. februar 2000 kunne en lese at 4 av 10 revmatikere ikke har råd til å skaffe seg de mest effektive medisinene og å følge anbefalt behandling fra lege. Rundt 100 000 revmatikere lider unødig på grunn av dårlig økonomi, ifølge en undersøkelse fra Norsk Revmatikerforbund. Jeg synes det er et paradoks at et rikt land som Norge har et helsevesen som favoriserer dem med best økonomi.

Kan statsråden tenke seg å bidra til at disse og andre pasienter får det tilbudet legen mener er best?


Les hele debatten