Spørretimespørsmål fra Fridtjof Frank Gundersen (FrP) til helseministeren

Om hvorvidt det store antall korridorpasienter skyldes fysisk plassmangel eller mangel på syke- eller hjelpepleiere

Datert: 24.02.2000
Besvart: 01.03.2000 av helseminister Dagfinn Høybråten

Fridtjof Frank Gundersen (Uav)

Spørsmål

Fridtjof Frank Gundersen (FrP): I mange år har det store antall korridorpasienter vært en skamplett på vårt helsevesen.

Skyldes det store antall korridorpasienter mangel på rent fysisk plass for senger, eller skyldes det mangel på sykepleiere eller hjelpepleiere til å betjene sengene?


Les hele debatten