Spørretimespørsmål fra Ola D. Gløtvold (Sp) til sosialministeren

Om at staten har påberopt foreldelse av sakene der sju krigsbarn har reist erstatningssøksmål, sett i lys av initiativet som i 1998 ble tatt til å rydde opp i krigsbarnsaken

Datert: 24.02.2000
Besvart: 01.03.2000 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ola D. Gløtvold (Sp)

Spørsmål

Ola D. Gløtvold (Sp): Sosialministeren tok allerede i 1998 initiativ til å rydde opp i krigsbarnsaken. Dette har blant annet ført til en grundig kartlegging med tanke på et best mulig grunnlag for oppreisning, også i forhold til økonomisk erstatning. Nå melder massemedia at sju krigsbarn som har reist erstatningssøksmål mot staten ikke når fram fordi staten har påberopt foreldelse av sakene.

Hvordan kan det være samsvar mellom disse handlingene?


Les hele debatten