Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om parallelle utredninger av det statlige spesialpedagogiske støttesystemet for hørselshemmede og samlokalisering av kompetansesentre i hhv. Bergen og Oslo

Datert: 24.02.2000
Besvart: 01.03.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet oppnevnte høsten 1999 medlemmer i en arbeidsgruppe som skal utrede organisering og dimensjonering av det statlige spesialpedagogiske støttesystemet for hørselshemmede.

Hva er bakgrunnen for og hensikten med at styret for statlige spesialpedagogiske kompetansesentra har oppnevnt to andre arbeidsgrupper som skal utrede samlokalisering og kompetansesentrene i henholdsvis Bergensområdet og Oslo før Sunnanaa-utvalget har utredet hørselssentrenes arbeidsomfang og behov?


Les hele debatten