Spørretimespørsmål fra Jørn L. Stang (FrP) til miljøvernministeren

Om hvor lenge den midlertidige etableringsstoppen for nye kjøpesentre og næringsarealer skal praktiseres med hård hånd overfor kommunene

Datert: 24.02.2000
Besvart: 01.03.2000 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Jørn L. Stang (Uav)

Spørsmål

Jørn L. Stang (FrP): Miljøverndepartementet praktiserer den midlertidige etableringsstoppen av nye kjøpesentre- og næringsarealer i ulike kommuner med hård hånd.

Hvor lenge ønsker en statsråd, som representant for Venstre, å opptre som en overformynder og praktisere detaljregulering overfor den enkelte kommune?


Les hele debatten