Spørretimespørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at Norges forskningsråd har avslått en søknad om forskning på risiko knyttet til genmat, og hva som vil bli gjort for å få slik forskning i offentlig regi

Datert: 24.02.2000
Rette vedkommende: Helseministeren
Besvart: 01.03.2000 av helseminister Dagfinn Høybråten

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Norges forskningsråd har gitt avslag på en søknad om forskning på risiko knyttet til genmat. Norges forskningsråd finansierer i dag ingen prosjekter om helserisiko knyttet til genmat, og på verdensbasis har forskningen i stor grad vært foretatt av produsenter av genmat, og der det knytter seg økonomiske egeninteresser til resultatet av forskningen.

Hvilke tiltak vil statsråden sette i verk for at det skal foregå forskning i offentlig regi på dette området?


Les hele debatten