Spørretimespørsmål fra Marit Tingelstad (Sp) til forsvarsministeren

Om å la Kongsberg kommune erverve arealene til et av Forsvarets garasjeanlegg for bygging av Kongsgårdmoen ungdomsskole, slik at tvangsinnløsning av boliger unngås

Datert: 24.02.2000
Besvart: 01.03.2000 av forsvarsminister Eldbjørg Løwer

Marit Tingelstad (Sp)

Spørsmål

Marit Tingelstad (Sp): Gjennom Kongsberg Senterparti er jeg gjort kjent med at i forbindelse med bygging av Kongsgårdmoen Ungdomsskole, trenger kommunen byggeareal som enten kan skaffes ved å innløse flere bolighus, eller få hånd om arealene til et av Forsvarets garasjeanlegg. Garasjeanlegget skal ifølge mine opplysninger nedlegges om noen få år.

Hva vil statsråden gjøre for at Kongsberg kommune kan få ervervet nevnte areal fra Forsvaret, for slik å unngå at kommunen må gå til tvangsinnløsing av folks boliger?


Les hele debatten