Spørretimespørsmål fra Inga Kvalbukt (Sp) til barne- og familieministeren

Om å bedre krisesentrenes vilkår

Datert: 24.02.2000
Besvart: 01.03.2000 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Inga Kvalbukt (Sp)

Spørsmål

Inga Kvalbukt (Sp): Krisesentrene gjør en stor innsats når det gjelder å motarbeide vold i samfunnet og i arbeidet for å bøte på den skade og den angst vold skaper. Mange av krisesentrene arbeider under svært vanskelige vilkår.

Vil statsråden ta initiativ for å bedre krisesentrenes forhold?


Les hele debatten