Spørretimespørsmål fra Grete Knudsen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om når den bebudede melding/proposisjon om Kirkens økonomi blir lagt frem for Stortinget

Datert: 25.02.2000
Besvart: 01.03.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Grete Knudsen (A)

Spørsmål

Grete Knudsen (A): Når vil den bebudete melding/proposisjon om Kirkens økonomi bli fremlagt for Stortinget?


Les hele debatten