Spørretimespørsmål fra John Dale (Sp) til fiskeriministeren

Om å oppretta eit fiskerimuseum i statleg regi

Datert: 25.02.2000
Besvart: 01.03.2000 av fiskeriminister Lars Peder Brekk

John Dale (Sp)

Spørsmål

John Dale (Sp): I stortingsmeldinga om arkiv, bibliotek og museum vert det opplyst at fiskerinæringa er ei av dei få næringar som ikkje har eit statleg ansvarsmuseum.

Når vil det bli teke initiativ til å oppretta eit Fiskerimuseum i statleg regi?


Les hele debatten