Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til miljøvernministeren

Om hvorvidt en sivil flyplass på Rygge vil være forenlig med en akseptabel vannkvalitet på drikkevannskilden Vansjø

Datert: 25.02.2000
Besvart: 01.03.2000 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): En hydrogeolog mener at miljøkonsekvensene kan bli store dersom det anlegges en sivil flyplass i Rygge. Vansjø, som er drikkevannskilden til tusenvis av mennesker i Mosseregionen, kan bli forurenset av avisningsvæsker fordi de trenger ned i grunnen og forringer vannkvaliteten.

Mener statsråden sivil luftfart på Rygge er forenlig med en akseptabel vannkvalitet på drikkevannskilden?


Les hele debatten