Spørretimespørsmål fra Dag Danielsen (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at Oslo og tre andre storbyer ikke har fått svar på brev om dekning av ekstra ikke-refunderte kostnader etter innføringen av Reform 97

Datert: 25.02.2000
Besvart: 01.03.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Dag Danielsen (Uav)

Spørsmål

Dag Danielsen (FrP): Oslo kommune har ifølge mine opplysninger sendt brev sammen med tre andre storbyer, datert 13. august 1999, med påfølgende purringer, vedrørende dekningen av kommunens ekstra ikke-refunderte kostnader som følge av innføring av 6-års reformen (Reform 97), uten å ha fått svar.

Vil statsråden sørge for at svar blir gitt snarest, og at Oslo kommune og landets øvrige kommuner vil få dekket ekstrakostnader som følge av innføringen av Reform 97?


Les hele debatten