Spørretimespørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helseministeren

Om å fremme forslag om etablering av et forskningssenter for kvinnesykdommer, slik Stortinget bad om i 1997

Datert: 25.02.2000
Besvart: 08.03.2000 av helseminister Dagfinn Høybråten

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Stortinget mente i 1997 at forskning på typiske kvinnelidelser ikke er tilstrekkelig prioritert i helsevesenet. Mangel på kunnskap om forskjellene mellom kvinner og menns fysiologi og utprøving av behandlingsmetoder primært på menn, kan føre til feilbehandling av kvinner. Flertallet mente det var viktig å øke forskningen på kvinnelidelser, og ba departementet fremme forslag om etablering av et forskningssenter for kvinnesykdommer. I stedet kom det en utredning.

Hvor mye lenger skal vi vente før noe skjer?


Les hele debatten