Spørretimespørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til samferdselsministeren

Om at hver tredje utenlandske semitrailer i en kontroll i Romsdalen fikk kjøreforbud etter å ha kjørt på sommerdekk på såpeglatt vinterføre, og hvorvidt et gebyr på 500 kr er riktig reaksjon i dette tilfellet

Datert: 01.03.2000
Fremsatt av: Eirin Faldet (A)
Besvart: 08.03.2000 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Vidar Bjørnstad (A)

Spørsmål

Vidar Bjørnstad (A): Verdens Gang skrev for en tid tilbake om en storkontroll av tungtrafikk gjennom Romsdalen utført av Statens vegvesen. Ifølge artikkelen fikk hver tredje utenlandske semitrailer kjøreforbud etter å ha kjørt på sommerdekk på såpeglatt vinterføre. Dette ble av inspektør ved Statens vegvesens trafikkstasjon beskrevet som "livsfarlig(e) trafikk". Det ble ilagt gebyr på 500 kroner mot de groveste bruddene.

Mener statsråden at et gebyr på 500 kroner er riktig reaksjon i tilfellet det her refereres til?


Les hele debatten