Spørretimespørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til barne- og familieministeren

Om å få forenklet rutinene i forbindelse med adopsjon

Datert: 01.03.2000
Besvart: 08.03.2000 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): I forbindelse med adopsjon må de involverte foreldre forholde seg til en rekke ulike instanser og fylle ut et stort antall skjemaer. Dette oppleves som meget arbeidskrevende og belastende. Regjeringen har satt i gang et bredt anlagt arbeid for å få "Et enklere Norge".

Vil statsråden medvirke til at det blir en gjennomgang av rutinene i forbindelse med adopsjon med sikte på å få til en forenkling?


Les hele debatten