Spørretimespørsmål fra Terje Johansen (V) til samferdselsministeren

Om at Vegdirektoratet har gjort Oslofjordtunnelen AS oppmerksom på at selskapet ikke kan bruke bompengeinntekter til å installere TV-overvåking

Datert: 01.03.2000
Besvart: 08.03.2000 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Terje Johansen (V)

Spørsmål

Terje Johansen (V): Vegdirektoratet har i brev 17. desember 1999 til Oslofjordtunnelen AS avslått å installere TV-overvåking. Bomselskapet gjøres oppmerksom på at selskapet ikke kan bruke bompengeinntekter til formålet.

Vil statsråden se nærmere på kravet om økt sikkerhet, og eventuelt vurdere trafikantenes rett til selv å finansiere høyere grad av sikkerhet?


Les hele debatten