Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om fordoblingen av innmeldte uhell ved bruk av medisinsk-teknisk utstyr i sykehus, og hvorvidt leger og sykepleiere har kompetanse til å betjene utstyret

Datert: 01.03.2000
Besvart: 08.03.2000 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Antall innmeldte uhell ved bruk av medisinsk-teknisk utstyr i sykehus er fordoblet fra 1998 til 1999, og hertil kommer at det er en betydelig underrapportering av slike uhell. Det medisinsk-tekniske utstyret brukes fortrinnsvis av leger og sykepleiere.

Mener statsråden at denne personalkategorien har tilstrekkelig teknisk kompetanse til å betjene det stadig mer kompliserte medisinsk-tekniske utstyret som anskaffes i våre sykehus?


Les hele debatten