Spørretimespørsmål fra Fridtjof Frank Gundersen (FrP) til utenriksministeren

Om hva som skal til for at brutte bilaterale kontakter mellom Norge og Østerrike skal gjenopptas

Datert: 24.02.2000
Besvart: 08.03.2000 av utenriksminister Knut Vollebæk

Fridtjof Frank Gundersen (Uav)

Spørsmål

Fridtjof Frank Gundersen (FrP): Allerede før den østerrikske regjering ble dannet, varslet den norske regjering at norsk bilateral kontakt med Østerrike skulle "fryses" på et lavt nivå. En rekke kontakter er nå brutt.

Hva skal til for at kontaktene skal gjenopptas, og er det uavhengig av den østerrikske regjerings fremtidige handlinger?


Les hele debatten