Spørretimespørsmål fra Erna Solberg (H) til barne- og familieministeren

Om manglende kjennskap i det offentlige hjelpeapparatet til problemene tilknyttet trusler om tvangsekteskap og til Regjeringens handlingsplan på området

Datert: 01.03.2000
Besvart: 08.03.2000 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Organisasjoner som hver dag arbeider med unge kvinner og menn som trues av familien for å inngå arrangerte/tvungne ekteskap, rapporterer at de til stadighet møter personer i det offentlige hjelpeapparatet; barnevern, sosialkontor, politi og utenriksstasjoner som ikke har kunnskap om problemene eller som kjenner til Regjeringens handlingsplan mot tvangsekteskap. Dette er blant annet dokumentert av organisasjonen SEIF gjennom deres prosjekt "Mellom barken og veden".

Hva vil statsråden gjøre med dette?


Les hele debatten