Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (FrP) til justisministeren

Om ikke å gjennomføre endringer i overvåkingstjenesten, f.eks. i livvakt- eller spaningstjenesten, før Stortinget har fått behandlet omorganiseringen i en total sammenheng

Datert: 01.03.2000
Besvart: 08.03.2000 av justisminister Odd Einar Dørum

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP): Justiskomiteen understreket i Innst. S. nr. 4 (1999-2000) at vesentlige endringer i Overvåkingstjenesten ikke kan finne sted før Stortinget har fått dette til behandling. Justisdepartementet sendte 26. oktober 1999 ut en del spørsmål på en ekstra høringsrunde, for eksempel spørsmålet om livvakttjenesten og spaningstjenesten.

Kan statsråden love at ingen av endringene som blir nevnt i dette brevet blir gjennomført før Stortinget har fått behandlet omorganiseringen av Politiets overvåkingstjeneste i en total sammenheng?


Les hele debatten