Spørretimespørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om et opplegg for finansiering av norsk-russisk videregående skole, som Stortinget har bedt om

Datert: 01.03.2000
Besvart: 08.03.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): I Budsjett-innst. S. nr. 12 (1999-2000) ba Stortinget departementet komme tilbake med opplegg for finansiering av blant annet norsk-russisk videregående skole. Skolen er et samarbeidsprosjekt mellom norske og russiske myndigheter. Prøveperioden går ut til høsten, og det foreligger en evalueringsrapport. For å sikre driften er det viktig at staten og Akershus fylkeskommune setter fortgang i arbeidet.

Hvorledes står saken, og kan vi regne med at det blir avklaring i god tid før neste skoleår?


Les hele debatten