Spørretimespørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til barne- og familieministeren

Om når stortingsmeldingen om lesbiske og homofiles levekår og livskvalitet i Norge vil bli lagt fram

Datert: 02.03.2000
Besvart: 08.03.2000 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Stortinget vedtok 20. april 1999, etter forslag fra Høyre og Sosialistisk Venstreparti, å be Regjeringen legge fram en stortingsmelding vedrørende lesbiske og homofiles levekår og livskvalitet i Norge. Det var bred enighet om at det hastet å få grundig gjennomgang av situasjonen og konkrete tiltak til bedringer. Det har nå gått snart ett år uten at noe har skjedd.

Når kan vi forvente at Regjeringen vil legge saken fram for Stortinget?


Les hele debatten