Spørretimespørsmål fra Elsa Skarbøvik (KrF) til utviklings- og menneskerettighetsministeren

Om hvilke muligheter UNCTAD X-konferansen i Bangkok om handel og utvikling gav til å kunne gjenoppta WTO-forhandlingene med utgangspunkt i prinsippene man ble enige om i Bangkok

Datert: 02.03.2000
Besvart på vegne av: Utviklings- og menneskerettighetsministeren
Besvart: 08.03.2000 av utenriksminister Knut Vollebæk

Elsa Skarbøvik (KrF)

Spørsmål

Elsa Skarbøvik (KrF): UNCTAD X er avholdt i Bangkok 12. - 19. februar 2000, der også statsråden var til stede. Konferansen var særlig fokusert på handel og utvikling.

Hvilke muligheter ga konferansen for å kunne gjenoppta WTO-forhandlingene med utgangspunkt i de prinsipper man ble enige om i Bangkok?


Les hele debatten