Spørretimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at språk og internasjonal erfaring er viktig for fiskerinæringen, og å styrke denne delen av utdanningen slik at kompetansen blir tilgjengelig i Tromsø

Datert: 02.03.2000
Besvart: 08.03.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Det vises til oppslag i Nordlys 28. februar 2000 der Eksportutvalget for Fisk understreker at språk og internasjonal erfaring er veldig viktig for fiskerinæringen. Man har i dag behov for å styrke denne delen av utdanningen slik at denne kompetansen blir tilgjengelig i Tromsø.

Hva kan statsråden gjøre av endringer for å imøtekomme dette behovet?


Les hele debatten