Spørretimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Om at fylkesmannen i Østfold vil reise 430 km med strømgjerder for å holde ulvene unna gårder med bufe

Datert: 02.03.2000
Besvart: 08.03.2000 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Fylkesmannen i Østfold vil reise 430 kilometer med strømgjerder til 10 mill. kroner for å holde ulvene unna Østfoldgårder med bufe.

Hva synes statsråden om et så stort og alvorlig naturinngrep, der det settes opp kilometervis av barrierer med strøm?


Les hele debatten