Spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til landbruksministeren

Om Statskogs ansvar som grunneier for å bidra med tilstrekkelige makeskiftearealer ved etablering av Rena leir i Åmot

Datert: 02.03.2000
Besvart: 08.03.2000 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): I en rapport fra Landbruksdepartementet levnes Statskog liten ære i forbindelse med Forsvarets etablering av Rena leir i Åmot.

Vil statsråden initiere at Statskog får klarlagt sitt ansvar som grunneier og dermed bidrar med tilstrekkelige makeskiftearealer, slik Stortinget har forutsatt gjennom vedtaket om etablering av Regionfelt Østlandet i Gråfjellet?


Les hele debatten