Spørretimespørsmål fra Dag Danielsen (FrP) til justisministeren

Om tiltak for å stanse økningen i ran og våpenbruk i Oslo, med eksempel i drosjeranene i den senere tid

Datert: 03.03.2000
Besvart: 08.03.2000 av justisminister Odd Einar Dørum

Dag Danielsen (Uav)

Spørsmål

Dag Danielsen (FrP): Våpenbruken tiltar i Oslo. En rekke drosjeran har funnet sted i den senere tid. Dette fører til at drosjesjåførene føler stor grad av utrygghet i utøvelsen av sitt yrke. Dette er en ny bekreftelse på økningen i ran og bruk av våpen, samt Oslos særstilling i kriminalitetsbildet på dette området i Norge.

Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å sette en stopper for denne utviklingen?


Les hele debatten