Spørretimespørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til helseministeren

Om oppfølging av Stortingets vedtak om å øke bevilgningen til opptreningsinstitusjonene for å øke kurpengesatsen, slik at egenandelsøkninger skulle unngås

Datert: 03.03.2000
Besvart: 08.03.2000 av helseminister Dagfinn Høybråten

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): I forbindelse med budsjettbehandlinga for 2000, vedtok Stortinget å øke bevilgningen til opptreningsinstitusjonene med 20 mill. kroner ut over det som var foreslått fra Regjeringen. Dette ble gjort for å øke kurpengesatsen, slik at økninger i egenandelene skulle unngås. Ifølge de opplysninger jeg har fått er nye kurpengesatser ennå ikke innført.

Hva er årsaken til at Stortingets vedtak ikke er iverksatt?


Les hele debatten