Spørretimespørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at utdanningstilbud for flere tradisjonelle yrkesfag er i ferd med å bli lagt ned, og å tilby særløp for fag som har læreplasser, men mangler nok søkere

Datert: 03.03.2000
Besvart: 08.03.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): I en reportasje i Skolefokus 3. mars 2000 beskrives en situasjon der flere yrkesfag er "utryddingstruet". Utdanningstilbud for flere tradisjonelle yrkesfag er i ferd med å bli lagt ned. Dette skyldes både liten søkning blant 16-19 åringer, men også at eldre søkere blir definert bort som uaktuelle. Stortinget vedtok ved behandling av St.meld. nr. 32 (1998-1999) at det skulle åpnes for flere særløp.

Vil statsråden påskynde prosessen slik at særløp blir tilbud for fag som har læreplasser, men mangler nok søkere?


Les hele debatten