Spørretimespørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til olje- og energiministeren

Om å ta initiativ for å få slutt på alkoholsalet frå Statoil sine bensinstasjonar i Latvia av omsyn til dei store alkoholproblema blant ungdom der

Datert: 03.03.2000
Besvart: 08.03.2000 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): Bergensklinikken samarbeider med Latvia for å få bukt med dei store alkoholproblema som finnest blandt ungdom. Til dette arbeidet får dei støtte frå Utanriksdepartementet. Statoil sel alkohol på lovleg vis frå sine bensinstasjonar. Dersom Statoil slutta å selja alkohol vil tilgangen på alkohol bli redusert.

Vil statsråden ta initiativ ovafor Statoil for å få slutt på alkoholsalet?


Les hele debatten