Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til fiskeriministeren

Om å vurdere å øke fellingskvoten for sel i østre deler av Oslofjorden, da ressurstilgangen på fisk i området har utviklet seg i svært negativ retning

Datert: 03.03.2000
Besvart på vegne av: Fiskeriministeren
Besvart: 08.03.2000 av kulturminister Åslaug Haga

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Ressurstilgangen for fisk i de østre delene av Oslofjorden har utviklet seg i svært negativ retning de senere år. Samtidig har selbestanden i dette området økt sterkt. Fellingstillatelse på 10-15 dyr monner lite når Oslofjorden fiskarlag i sin bestandsregistrering anslår den totale bestanden i dette området til 2000 sel.

Vil statsråden vurdere en økning av fellingskvoten for neste år?


Les hele debatten