Spørretimespørsmål fra Astrid Marie Nistad (A) til samferdselsministeren

Om å stoppe nedlegging av postterminalar, som vil få konsekvensar for servicen og arbeidsplassar i distrikta

Datert: 30.10.1997
Besvart: 05.11.1997 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Astrid Marie Nistad (A)

Spørsmål

Astrid Marie Nistad (A): 7. november 1997 er styret i Posten Norge BA invitert til å vedta ei omfattande omorganisering av postterminalane i Norge. Dette vil få konsekvensar for servicen og arbeidsplassar i distrikta, mellom anna i Skien, Sogndal, Alta og Sarpsborg.

Vil samferdselsministeren som generalforsamling vurdera å stoppe nedlegging av postterminalar som er distriktsarbeidsplassar, og som vil redusere servicen til folk ute i distrikta?


Les hele debatten