Spørretimespørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til miljøvernministeren

Om å få en felles og mer lempelig holdning i fylkene når det gjelder tiltak mot fugl og bruk av fuglenett på søppelfyllplasser

Datert: 03.03.2000
Besvart: 08.03.2000 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Departementet har utarbeidet retningslinjer vedrørende drift av søppelfyllplasser, hvor det blant annet stilles krav om tiltak mot fugl og bruk av fuglenett. Det viser seg imidlertid at disse krav blir tolket noe forskjellig fra fylke til fylke. Noen steder stilles det absolutte krav, mens andre steder er en mer lempelig med kravene.

Hva vil statsråden gjøre for at vi kan få en felles og forhåpentligvis mer lempelig holdning til dette over hele landet?


Les hele debatten