Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om å vurdere salg av eierandeler i statsaksjeselskapet Olivin, med henvisning til at North Cape Minerals har lagt inn bud på selskapets mineralvirksomhet

Datert: 03.03.2000
Besvart: 08.03.2000 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Bondevik-regjeringen åpnet i 1998 for salg av aksjer i bedrifter hvor staten har eierinteresser. Voksenåsen-erklæringen sier det er en fordel at de fleste selskaper der staten er inne på eiersiden også har et innslag av private eiere. North Cape Minerals har lagt inn et bud på statsaksjeselskapet Olivins mineralvirksomhet i Åheim.

Vil Regjeringen vurdere salg av eierandeler i Olivin?


Les hele debatten