Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om erfaringene fra Farum kommune i Danmark, som ved hjelp av privatisering og markedsøkonomiske prinsipper har gått fra fattigdom og dårlig service til stor suksess

Datert: 03.03.2000
Besvart: 08.03.2000 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Farum kommune i Danmark er utpekt til å være blant de 10 beste kommunene i hele verden. Ved hjelp av privatisering og markedsøkonomiske prinsipper har kommunen på relativt få år gått fra å være en kommune i vanry preget av fattigdom og dårlig service til stor suksess. Høy skatt og lav service er snudd til lav skatt og høy service. Alle kommunale eiendommer er solgt, det er full valgfrihet innen skole og eldreomsorg og pengene følger brukerne.

Bør ikke erfaringene fra Farum være interessante også for norske kommuner?


Les hele debatten