Spørretimespørsmål fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A) til sosialministeren

Om å hindra ei urettvis handsaming av pensjonistar med små tilleggspensjonar dersom minstepensjonen aukar med kr 1000 pr månad

Datert: 30.10.1997
Besvart: 05.11.1997 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A)

Spørsmål

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A): Mange pensjonistar som har tent opp tilleggspensjonar gjennom mange år i arbeidslivet, er nå usikre på kva konsekvensar ei auke i minstepensjonen på kr 1000 pr. månad vil få for dei.

Korleis ser statsråden på dette, og kva tiltak vil ho setja i verk for å hindra ei urettvis handsaming av pensjonistar med små tilleggspensjonar?


Les hele debatten