Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til forsvarsministeren

Om å medvirke til at Forvaltningsskolen i Halden får fortsette, med henvisning til forsvarssjefens ønske om å samlokalisere forvaltningsskolene til Oslo

Datert: 17.03.2000
Besvart: 29.03.2000 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): Forsvarssjefen har gitt uttrykk for ønske om å samlokalisere Forvaltningsskolene til Oslo. Forvaltningsskolen i Halden har gode tradisjoner, hensiktsmessige lokaler og et godt og konstruktivt samarbeid med Østfold Distriktshøyskole i språk, IT og økonomi.

Vil statsråden medvirke til at Forvaltningsskolen i Halden får fortsette?


Les hele debatten