Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til samferdselsministeren

Om å innarbeide startbevilgninger til Østfoldpakken fase I i revidert nasjonalbudsjett, slik at arbeidene kan påbegynnes i 2000

Datert: 17.03.2000
Besvart: 29.03.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): I tilknytning til Østfoldpakke fase I er det gitt samtykke til en felles dugnad med 50 pst. statstilskudd.

Vil statsråden i Revidert nasjonalbudsjett påse at det innarbeides startbevilgninger til denne viktige veipakken, slik at arbeidene kan påbegynnes i 2000?


Les hele debatten