Spørretimespørsmål fra Dag Danielsen (FrP) til justisministeren

Om tiltak for å begrense piratdrosjevirksomheten, som er et omfattende problem for drosjenæringen i Oslo

Datert: 20.03.2000
Besvart: 29.03.2000 av justisminister Hanne Harlem

Dag Danielsen (Uav)

Spørsmål

Dag Danielsen (FrP): Et omfattende problem for drosjenæringen i Oslo er det omfattende antallet piratdrosjer som opererer i byen, gjerne i nærheten av drosjeholdeplassene. Dette blir i media anslått til å dreie seg om flere hundre piratdrosjer. Dette skaper problemer for drosjenæringen, samtidig som det svekker respekten for loven. De lovlydige undergraves av de som ikke respekterer loven.

Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å begrense piratdrosjevirksomheten?


Les hele debatten