Muntlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om virkemidler for å nå målet om å redusere skjemaveldet og oppgaveplikten for næringsdrivende med 25 pst. på to år

Datert: 23.02.2000
Besvart: 23.02.2000 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP):


Les hele debatten