Muntlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til nærings- og handelsministeren

Om at Kjell Inge Røkke har fått konsesjon for overtakelse av Aker RGI, og at ervervsloven ikke har sanksjonsmidler overfor spekulative raid

Datert: 23.02.2000
Besvart: 23.02.2000 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV):


Les hele debatten