Spørretimespørsmål fra Helga Rullestad (A) til barne- og familieministeren

Om følger for eldreomsorgen hvis mange kvinner går ut av aktivt yrkesliv som følge av en kontantstøtteordning

Datert: 30.10.1997
Besvart: 05.11.1997 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Helga Rullestad (A)

Spørsmål

Helga Rullestad (A): En eventuell kontantstøtteordning vil sannsynligvis medføre at mange kvinner går ut av aktivt yrkesliv.

Har barne- og familieministeren en oversikt over hva dette vil bety for et meget etterlengtet løft i eldreomsorgen?


Les hele debatten