Muntlig spørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til nærings- og handelsministeren

Om sikkerheten på passasjerbåter i norske farvann, og hva som er gjort for å sikre at de har nødvendig utstyr som er testet og utprøvd i forhold det er beregnet på

Datert: 23.02.2000
Besvart: 23.02.2000 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF):


Les hele debatten