Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om hvor mange andre kommuner enn Ullensaker som har fått dispensasjon fra kravet om helsepersonell i kommunale legevaktsentraler

Datert: 22.03.2000
Besvart: 29.03.2000 av helseminister Tore Tønne

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Ullensaker kommune har en betjening av sin legevaktsentral som er stikk i strid med Statens helsetilsyns forskrifter av 20. august 1990, og det som verre er, nemlig at Sosial- og helsedepartementet i brev av 13. desember 1996 ga en tidsubegrenset dispensasjon til Ullensaker kommune om å fravike kravet om helsepersonell i legevaktsentralen.

Har statsråden oversikt over hvor mange andre kommunale legevaktsentraler som har fått dispensasjoner fra personalforskriftene?


Les hele debatten