Spørretimespørsmål fra Ansgar Gabrielsen (H) til samferdselsministeren

Om tilbakekjøp for selgeren av et hus som lå i det Statens vegvesen trodde skulle bli ny E18-trasé gjennom Kristiansand

Datert: 30.10.1997
Besvart: 05.11.1997 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Ansgar Gabrielsen (H)

Spørsmål

Ansgar Gabrielsen (H): Ifølge Fædrelandsvennen 29. og 30. oktober 1997 fremgår det at Statens vegvesen har kjøpt et hus som lå i det veivesenet trodde skulle bli ny E18 trase gjennom Kristiansand. Traseen ble imidlertid endret i den endelige reguleringsplan. Personen som solgte huset i den tro at det skulle rives, ønsker nå å kjøpe huset tilbake, noe Statens vegvesen motsetter seg.

Synes ikke statsråden det hadde vært rimelig at selgeren av huset fikk en mulighet til tilbakekjøp da formålet med kjøpet fra veivesenets side er falt bort?


Les hele debatten