Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til finansministeren

Om å se på svovelavgiften og dieselprisen generelt, slik at lastebilnæringen og andre kan tilbys en pris på nabolandenes nivå

Datert: 22.03.2000
Besvart: 29.03.2000 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Kun 0,12 pst. av all diesel som ble solgt i januar 2000 hadde et så høyt svovelinnhold at det skulle betales ekstra avgift.

Vil statsråden se på denne svovelavgiften, samt generelt på dieselprisen, slik at Norge kan tilby lastebilnæringen og andre dieselforbrukere en pris som kan være på tilsvarende nivå som våre naboland?


Les hele debatten