Spørretimespørsmål fra Marit Tingelstad (Sp) til helseministeren

Om at norsk ungdom ifølge WHO får stadig dårligere helse, og at mange unge jenter verken spiser frokost eller formiddagsmat

Datert: 23.03.2000
Besvart: 29.03.2000 av helseminister Tore Tønne

Marit Tingelstad (Sp)

Spørsmål

Marit Tingelstad (Sp): Ifølge undersøkelser gjort av Verdens Helseorganisasjon får norsk ungdom stadig dårligere helse. Det pekes blant annet på at spesielt mange unge jenter hverken spiser frokost eller formiddagsmat.

Hvilke tiltak ser statsråden kan settes inn fra myndighetenes side for å bedre denne alarmerende situasjonen?


Les hele debatten